Splošni pogoji

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Splošni pogoji

1. člen – Uvodne določbe
S splošnimi pogoji poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji) so opredeljeni pogoji prodaje in nakupa storitev posredovanja in organizacije prevoza oseb ter obveznosti in odgovornosti pravnih in fizičnih oseb, kot kupcev, pri naročanju storitev in sklepanju pogodb za storitve. Na podlagi splošnih pogojev se stranki dogovorita o pravicah in obveznostih obeh pogodbenih strank v poslovnem odnosu, kjer DEPTA, Dejan Prasl s.p., prevozništvo EasyDrive.si (v nadaljevanju: easyDrive.si), posreduje in organizira prevoze oseb, naročnik pa naroča in kupuje storitev posredovanja in organizacije prevoza oseb.

2. člen – Opredelitev pojmov

Spletni portal easyDrive.si je v lasti in upravljanju DEPTA, Dejan Prasl s.p. EasyDrive nastopa kot izvajalec lastnih prevozov, naročnik pa kot uporabnik prevoza oziroma kupec storitve. Naročnik je vsaka pogodbena stranka oz. naročnik storitve. Naročnik je hkrati tudi plačnik storitve. Naročnik prevoza koristi storitve skladno s specifikacijo navedeno v splošnih pogojih. Posrednik je podjetje, ki je istočasno tudi naročnik, ki pa ni končni uporabnik storitve, ampak naroča storitev v imenu in za nekoga drugega. Posrednik je lahko turistična agencija, hotel, turistično-informacijski center ali druga pravna oseba. Drugi prevoznik je izvajalec prevoza, ki ga easyDrive.si posreduje. Vsi drugi prevozniki, ki jih easyDrive.si  posreduje, so pogodbeno zavezani spoštovati splošne pogoje easyDrive.si . Prevozna pogodba je pogodba, kjer se prevoznik zavezuje, da bo naročnika ali njegovega potnika prepeljal do določenega kraja, naročnik pa, da bo prevozniku plačal ustrezno prevoznino. Prevozna pogodba je sklenjena, ko potnik potrdi splošne pogoje na spletni strani oz. portalu easyDrive.si  in opravi nakup – plača naročeno storitev. Ura najkasnejšega prihoda je zadnja ura, ob kateri je easyDrive.si  dolžan naročnika najkasneje pripeljati in izkrcati na destinaciji. Ura najzgodnejšega odhoda je ura, ko je naročnik pripravljen na letališču za odhod.

3. člen – Prevozi in cena

Iskanje ponujenih vrst prevozov in cene, rezervacija, plačilo in potrditev poteka preko spletnega portala easyDrive.si. V procesu rezervacije prevoza mora naročnik vpisati ali gre za enosmerni ali povraten prevoz, število oseb, datum prevoza in uro najkasnejšega prihoda ali uro najzgodnejšega odhoda, kar vse vpliva na ceno prevoza. Cena Skupnega prevoza je fiksna, cene Zasebnih prevozov pa se določijo glede na povpraševanje po določenem prevozu. V primeru prevozov na letališča ali druge lokacije, od koder naročnik nadaljuje prevoz z letalskim ali drugačnim prevoznikom, je pomemben izračun ure najkasnejšega prihoda oz. ure najzgodnejšega odhoda v primeru povratka. Ta izračun mora naročnik opraviti sam in je zanj tudi v celoti odgovoren.

 

4. člen – Vrste prevozov
easyDrive.si vam nudi naslednje tipe prevozov, odvisno od vaših zahtev in želja:

Zasebni prevoz pomeni, da gre za prevoz prilagojen naročilu in uram, ki jih želi naročnik in ki poteka od naslova vstopnega mesta do naslova na končni destinaciji po željah naročnika. Prevoz načrtujemo tako, da upoštevamo navedene podatke ura najkasnejšega prihoda ali ura najzgodnejšega odhodaV primeru odpovedi s strani naročnika do 3 dni pred odhodom, se vplačan denar vrne naročniku. Dodatna ugodnost rezervacije Zasebnega prevoza je: vstop in izstop po želji na večih lokacijah,

Skupni prevoz je najugodnejši tip prevoza, ki ga nudimo naročnikom. Pri skupnih prevozih združujemo posamezna naročila večih naročnikov z enakimi relacijami in podobnimi urami. Zaradi združevanja naročil lahko pride do čakanja ter postankov na posameznih lokacijah (letališčih, železniških in avtobusnih postajah,…). Ura odhoda/prihoda se prilagaja potrebam naročnikov, ki so rezervirali prevoz. easyDrive.si  se vedno trudi združevati naročila tako, da prihaja do čim manjših odstopanj od želenih časov in s tem čim krajših čakalnih časov. Pri skupnem prevozu, so možne lokacije vstopa in izstopa točno določene. Za želeni vstop na drugih lokacijah prosimo, da to navedete v opombah. V primeru odpovedi skupnega prevoza s strani naročnika se vplačani denar ne vrača, razen v naslednjih primerih:

  • Odpoved vsaj 7 dni pred prevozom -> 15% cene naročene storitve
  • Odpoved vsaj 14 dni pred prevozom -> 35% cene naročene storitve
  • Odpoved vsaj 21 dni pred prevozom -> 50% cene naročene storitve

Pri odpovedi manj kot 6 (šest) dni pred prevozom, se denar ne vrača.

 

5. člen – Rezervacija, plačilo in potrditev

Na portalueasyDrive.si  izpolnite obrazec Rezervacija, z vsemi potrebnimi podatki in podrobnostmi, ki jih zahteva sistem. Če ste posrednik morate vpisati mobilno telefonsko številko potnika v opombe. V primeru, da imate dodatne želje oz. vprašanja tudi to napišite v opombe. Ko so vsi podatki točno vpisani potrdite še splošne pogoje.
easyDrive.si  ni dolžan nuditi storitev nikomur, ki ne soglaša s splošnimi pogoji poslovanja easyDrive.si.

Po plačilu rezervacije prejme naročnik s strani easyDrive.si potrditveni email. Po prejemu le-tega (ne po oddaji in plačilu naročila) je rezervacija dokončno potrjena. Potrditveni email pošlje easyDrive.si v roku 24 ur od oddaje naročila.

6.člen – Sklenitev pogodbe

S plačilom ter po potrditvenem emailu, je pogodba med easyDrive.si  in naročnikom sklenjena ter prevoz potrjen. easyDrive.si  se s tem zavezuje, da bo prevoz izpeljan s strani easyDrive.si  ali drugega prevoznika pod enakimi pogoji.

Odpoved prevoza s strani easyDrive.si:

3 in več dni pred prevozom: easyDrive.si  si pridružuje pravico ponudbe denarnega nadomestila namesto izvedbe prevoza in povrnitev stroškov. V primeru, da naročnik to ponudbo sprejme, easyDrive.si  ni več zavezan k izvedbi prevoza.

14 in več dni pred prevozom: easyDrive.si  si pridružuje pravico, da v primeru nezmožnosti izvedbe naročenega prevoza iz različnih vzrokov, naročen prevoz odpove. V tem primeru se naročniku vrne celotna kupnina. S tem easyDrive.si  ni več zavezan k izvedbi prevoza. (Ta določba ne velja, v kolikor je naročnik že prejel potrditveni email. V tem primeru velja določba iz prve alineje)

v kolikor je naročnik oddal rezervacijo za prevoz manj kot 14 dni pred izvedbo prevoza, si easyDrive.si pridružuje pravico, da v primeru nezmožnosti izvedbe naročenega prevoza iz različnih vzrokov, naročen prevoz odpove. V tem primeru se naročniku vrne celotna kupnina. S tem easyDrive.si  ni več zavezan k izvedbi prevoza. O tem mora easyDrive.si obvestiti naročnika v roku 24 ur.

easyDrive.si  ne opravlja prevozov oseb mlajših od 15 let brez spremstva ali pooblastila skrbnika in živali (brez spremstva in predhodne odobritve).
7. člen – Odpoved, sprememba ali zamuda s strani naročnika

Odpoved s povračilom vplačanega denarja je mogoča le v primeru Zasebnega prevoza, če naročnik obvesti easyDrive.si o odpovedi vsaj 3 dni pred dogovorjenim pričetkom vožnje. V primeru odpovedi Skupinskega prevoza ni povrnitve vplačanega denarja (razen v primerih opisanih v točki 4), saj je prevoz kljub temu izveden zaradi drugih potnikov, ki so rezervirali prevoz. easyDrive.si  ne sodeluje z letalskimi in drugimi prevozniki, zato je pogodba o prevozu med naročnikom in easyDrive.si  neodvisna od letalskih in drugih prevoznikov, s katerimi ima naročnik tudi sklenjene pogodbe. V primeru daljših zamud letalskih in drugih prevoznikov easyDrive.si  ni dolžan čakati na naročnika in je, v takem primeru pogodba med easyDrive.si  in naročnikom odpovedana, pri čemer daljša zamuda pomeni dlje kot 45 minut od dogovorjene ure odhoda v primeru skupnega prevoza in dlje kot 120 minut od dogovorjene ure odhoda v primeru zasebnega prevoza. Pri zasebnem prevozu, po preteku 120 minutne zamude, potnike počakamo še največ 3 ure, pri čemer se vsaka začeta čakalna ura doplača, po ceni 15€/uro z vštetim DDV. Enako velja v primeru drugih nepričakovanih sprememb, kot so: sprememba prihoda letala na drugo letališče, kot je bilo rezervirano, zamuda letala zaradi napačno vpisane ure najkasnejšega prihoda ali ure najzgodnejšega odhoda.

V kolikor gre za zamujanje s strani potnika, ki ni povezano z zamudo letala/vlaka (oz. potnik ni sporočil točnih podatkov o letu – številka leta in ura pristanka), se potnika v primeru skupnega prevoza čaka največ 15 minut, v primeru zasebnega prevoza pa največ 45 minut. Pri zasebnem prevozu, po preteku 45 minutne zamude, potnike počakamo še največ 3 ure, pri čemer se vsaka začeta čakalna ura doplača, po ceni 15€/uro z vštetim DDV. Spremembe že vplačanih rezervacij za Skupne prevoze niso mogoče. V primeru odpovedi ni denarnega povračila, mogoče pa je pridobiti ugodnost v obliki popusta za novo rezervacijo, kot je opisano v členu 4.

8. člen – Obveščanje potnikov in informacije o prevozih

easyDrive.si obvešča javnost o akcijskih cenah, novih relacijah, in drugih novostih preko občasnih e-poštnih sporočil, socialnih omrežij in spletnega portala easyDrive.si .

Najkasneje dva dni pred potrjenim Skupnim prevozom easyDrive.si  pošlje na mobilno telefonsko številko naročnika/potnika SMS s točno uro in lokacijo vstopa. V primeru Zasebnega prevoza je točna ura odhoda določena že takoj ob potrditvi prevoza.

9. člen – Potek vožnje

Začetek vožnje je definiran s trenutkom, ko naročnik/potnik zasede svoje mesto v vozilu in ko voznik fizično začne s premikom vozila v smeri dogovorjene destinacije. Prekinitev vožnje med začetno in končno destinacijo pomeni postanek. Na poteh krajših od 250 Km je predviden postanek 10 min, na daljših poteh pa 30 min. Za postanke se voznik vsakokratno dogovori z naročniki/potniki, pri čemer je potrebno soglasje vseh. Ob prepogostih postankih na izrecno željo naročnikov/potnikov voznik ne odgovarja za morebitne zamude na končno destinacijo. Konec vožnje nastopi takrat, ko na končni destinaciji vozilo zapustijo vsi naročniki/potniki. V primeru Skupnega prevoza je mogoče, da se vozilo na poti ustavlja na drugih vstopnih ali izstopnih postajah ter posledično ne pelje po najbolj optimalni poti, kar pomeni daljše trajanje vožnje.

10. člen – Izredne prekinitve vožnje, zamude in odpoved s strani EasyDrive.si

Če je prevoz prekinjen zaradi vzrokov, za katere naročnik/potnik ne odgovarja, ima naročnik/potnik pravico:

  • zahtevati, da se ga  z drugim primernim prevoznim sredstvom prepelje do namembnega kraja,
  • zahtevati da se ga skupaj s prtljago v primernem roku prepelje v odhodni kraj in mu vrne prevoznino,
  • odstopiti od pogodbe in zahtevati  vrnitev prevoznine.

easyDrive.si  se zavezuje, da v primeru, če je naročnik/potnik pravilno vpisal uro najkasnejšega prihoda, vendar pa zamudil nadaljnji prevoz zaradi prepoznega prihoda prevoza, ki ga organizira easyDrive.si  in za zamudo niso krive nepredvidljive okoliščine, na katere easyDrive.si  nima vpliva (okvara vozila in višja sila), niti ni kriva zahteva naročnika/potnika za večkratno ustavljanje, povrne naročniku/potniku stroške opravljenega prevoza. easyDrive.si  si pridržuje pravico do manjših odstopanj od najavljenih ur odhodov (do maksimalno 2 uri), ki so lahko posledica čakanja drugih potnikov, prometa in drugih nepredvidljivih dejavnikov. Naročnik/potnik mora odškodninsko zahtevo, opredeljeno v tem členu najpozneje v 14-ih dneh od dneva, ko je bil ali bi moral biti prevoz končan, poslati na email naslov easyDrive.si.

EasyDrive.si ima pravico, da odpove storitev prevoza v 24 urah po izvedenem nakupu, v kolikor ugotovi, da gre za napako v sistemu naročanja. V takem primeru bo  easyDrive.si nemudoma o tem obvestil naročnika ter mu povrnil vplačano plačilo, za drugo škodo in stroške  naročnika pa  easyDrive.si ne odgovarja, s čimer se naročnik izrecno strinja in se odpoveduje vsem zahtevkom iz tega temelja.

easyDrive.si ima vedno pravico odpovedati storitev posredovanja prevoza brez povračila kupnine za posredovanje in brez odgovornosti za kakršnokoli škodo oziroma stroške naročniku, v kolikor ugotovi, da je prišlo do zlorabe programa/sistema naročanja s strani naročnika, s čimer se naročnik izrecno strinja in se odpoveduje vsem zahtevkom v zvezi s tem.

 

11. člen – Okvara vozila in višja sila
V primeru okvare vozila se easyDrive.si  obvezuje priskrbeti nadomestni prevoz. Če nadomestno vozilo ni možno priskrbeti v roku 3 ur od prekinitve vožnje zaradi okvare, naročniku/potniku easyDrive.si  povrne stroške prevoza/storitve v celoti. Naročnik/potnik v primeru okvare vozila do povrnitve drugih stroškov kot navedenih ali odškodnine ni upravičen. V primeru prekinitve prevoza zaradi višje sile (zastoji na cesti, slabe vremenske razmere, ipd.), in ko takojšnje nadaljevanje vožnje ni možno, easyDrive.si  ne odgovarja za nastalo škodo, niti ne povrne vplačanega denarja za prevoz.

12. člen – Varnost in prepovedi v zvezi z ravnanjem potnikov v vozilu

Vsa vozila, ki jih za prevoze uporablja easyDrive.si, imajo licenco za prevoz potnikov in so ustrezno zavarovana ter pregledana, v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije. Nezgodno zavarovanje naročnikov/potnikov je vključeno v ceno prevoza. Dodatne dolžnosti vozniku nalagajo obveznost ravnanja v smislu dobrega gospodarja tako v odnosu do vozila kot do potnikov. V primeru nevarnega vedenja potnikov, ki bi lahko njim samim ali drugim potnikom lahko povzročilo telesne poškodbe, mora voznik takoj prekiniti vožnjo, ter pred nadaljevanjem vožnje poskrbeti za varnost ostalih potnikov in vozila. Potnik v vozilu med vožnjo ne sme odpirati vrat, metati predmetov v vozilu ali iz vozila, ovirati ostale potnike pri vstopanju in izstopanju, kaditi, uničevati ali odtujevati opremo oziroma onesnaževati ali kakorkoli poškodovati vozilo ali lastnino ostalih potnikov. Za škodo povzročeno zaradi kršitve te prepovedi je potnik odškodninsko odgovoren v skladu z zakonom. V vozilo ni dovoljeno vnašati nevarnih predmetov, predvsem strelnega orožja, eksplozivnih, vnetljivih in jedkih snovi ter predmetov, s katerimi se lahko ovirajo potniki ali povzroči škoda ostalim potnikom, njihovi lastnini in stvarem ter škoda na vozilu.

13. člen – Izključitev potnika iz prevoza

Prevoznik/voznik ni dolžan za prevoz sprejeti osebo, za katero se zaradi njenega vedenja lahko upravičeno domneva, da bo prevozniku/vozniku onemogočila, oziroma ovirala izpolniti njegove obveznosti do drugih potnikov. Prevoznik/voznik sme, ne da bi mu moral vrniti prevoznino, iz prevoza izključiti potnika, ki s svojim vedenjem nadleguje ostale potnike ali ne spoštuje predpisov o javnem redu in miru. Prevoznik/voznik ne sme dovoliti vstopa v vozilo osebi oziroma mora iz vozila odstraniti osebo, ki je nasilna, nadležna ali žaljiva do drugih potnikov, s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo in potnike, oz. če želi v vozilo vnesti neprimerno prtljago ali nevarne snovi.

14. člen – Prtljaga

Naročnik/potnik je upravičen do 2 kosov prtljage v skupni teži do 35 kg in ene manjše ročne prtljage. Če teža ali dimenzije prtljage presegajo navedene vrednosti in voznik nima dovolj prostora v vozilu, sme voznik zavrniti prevoz takšne prtljage brez povračila kakršnihkoli stroškov. Vsa prtljaga mora biti ustrezno zapakirana, da se ne umaže ali poškoduje prtljage drugih potnikov oziroma vozila.

V primeru, da želi naročnik prepeljati več kosov prtljage, mora to pri naročilu vpisati v opombe.V primeru, da ob rezervaciji dodatna prtljaga ni navedena in doplačana ali je neprimerno in neustrezno zapakirana, sme voznik prevoz takšne prtljage zavrniti, če v vozilu ni prostora primernega za varen prevoz potnikov in prtljage. V vozilo ni nikakor dovoljeno vnašanje in prevažanje kakršnihkoli nevarnih snovi in predmetov. Voznik in easyDrive.si  ne odgovarjata za osebne stvari izgubljene ali pozabljene v vozilu. V kolikor menite, da ste v vozilu kaj izgubili ali pozabili nam to sporočite na naš email naslov.

15. člen – Poslovna tajnost

easyDrive.si  vse podatke in informacije v zvezi s sklenjenimi pogodbami ali v zvezi z izvrševanjem le-teh obravnava kot poslovno skrivnost. To določilo ne velja za podatke, ki se morajo na podlagi veljavne zakonodaje posredovati za to upravičenim osebam.

16. člen – Varovanje osebnih podatkov

Naročnik/potnik pooblašča easyDrive.si  ter dovoljuje, da se njegovi osebni podatki zbirajo, hranijo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo v zvezi z vsemi postopki easyDrive.sieasyDrive.si  se zavezuje, da bo vse osebne podatke naročnikov/potnikov varoval v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

17. člen – Pritožbe NAROČNIKOV/potnikov

Naročnik/potnik se lahko pritoži glede kakovosti in načina izvajanja prevoznih storitev. Pritožbo poda naročnik/potnik pisno na naslov sedeža družbe DEPTA, Dejan Prasl s.p., Cankova 36b, 9261 Cankova,  najkasneje v 14 dneh od opravljenega prevoza. easyDrive.si se na pritožbo potnika odzove v 8-ih dneh po njenem prejemu.

18. člen – Končne določbe

Stranki si bosta prizadevali sporazumno reševati vsa morebitna nesoglasja. V primeru, da to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Murski Soboti. Pristojna je le različica dokumenta v slovenskem jeziku.
Ti splošni pogoji stopijo v veljavo dne 1.12.2016.

Cankova, 1.12.2016 (posodobljeno 23.1.2017)

DEPTA, Dejan Prasl s.p.

 

Pravilnik akcije “Garantirano najnižja cena”

EasyDrive.si  ponuja v promocijskem obdobju “Garantirano najnižjo ceno”. S tem se easyDrive.si zavezuje, da v kolikor najde uporabnik pri drugem uradnem prevozniku (za uradnega prevoznika se šteje vsak prevoznik, ki ima pridobljeno licenco za prevoze) nižjo ceno, kot mu jo ponudi easyDrive.si, da mu le-to, skupaj z dodatnim 5% popustom ponudi tudi easyDrive.si.

EasyDrive.si ni dolžan ponuditi uporabniku nižjo ceno, v kolikor:

  • je pridobljena nižja cena s strani prevoznika, ki nima licence za prevoz potnikov
  • je pridobljena cena s strani ponudnikov prevoza najdena na spletnih portalih kot je recimo prevoz.org ali druge
  • ugotovi, da je prišlo do zlorabe sistema naročanja s strani naročnika (pošiljanje večkratnih ponudb z zahtevo vedno nižje cene različnim ponudnikom)

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Powered by themekiller.com